Record details

Title
    Discrimination of lithogenic and anthropogenic sources of metals and sulfur in soils of the Zambian Copperbelt: A topsoil vs. subsurface soil concept and factor analysis
Other titles
    Rozlišení lithogeních a antropogeních zdrojů kovů a síry v půdách zambijského Copperbeltu:Vzorkování povrchového a hlubšího půdního horizontu a faktorová analýza
Author
    Kříbek, Bohdan
    Majer, Vladimír
    Nyambe, Imasiku
    Veselovský, František
Language
    anglicky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Smart Science for Exploration and Mining. Proceedings of the Tenth Biennial SGA Meeting, Townsville, 2009
Pages
    3
Notes
    Akce: 2009/08/17 ; Townsville
Thesaurus term
    soil contamination, factor analysis, metals, Copperbelt, Zambia
Keyword
    Analysis
    Anthropogenic
    Concept
    Copperbelt
    Discrimination
    Factor
    Lithogenic
    Metals
    Soil
    Soils
    Sources
    Subsurface
    Sulfur
    Topsoil
    Vs
    Zambian
Abstract (in czech)
   pro rozlišení litogeních a antropogeních zdrojů kovů bylo použito vzorkování půdy ve dvou úrovních. Vyšší obsahy kovů a síry v povrchové vrstvě půdy většinou indikují antropogenní kontaminaci, vyšší obsahy v hlubší vrstvě půdy indikují mineralizaci. Správnost konceptu vzorkování povrchové a srovnávací hlubší vrstvy půdy pro rozlišení antropogenních a litogeních zdrojů byla potvrzena faktorovou analýzou
Abstract (in english)
   Abstract. To distinguish lithogenic sources of metals from anthropogenic contamination of soils caused by fallout of dust from mining operations, flotation tailing dams and smelters, sampling of topsoils together with reference sampling of subsurface soils from the depth of 80-90 cm was carried out over an area of 4 700 km2. The total sulfur (Stot), Cu and Co contents were found to be significantly higher in topsoil relative to subsurface soil over a large part of the surveyed area, and Zn, Pb, As and Hg contents showed a definite increase in the close neighbourhood of smelters. In contrast, the concentrations of characteristic lithogenic elements such as Cr, Ni and V, that show a direct correlation with the content of iron, increase in the subsurface soil relative to topsoil.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014