Record details

Title
    Disharmonic deformed Hradec-Kyjovice Formation in Stará Ves near Bílovec (SE part of Oderské vrchy Upland, N. Moravia)
Other titles
    Disharmonicky zvrásněné hradecko-kyjovické souvrství ve Staré Vsi u Bílovce (jv. část Oderských vrchů, sev. Morava)