Record details

Title
    Disharmonicky zvrásněné hradecko-kyjovické souvrství ve Staré Vsi u Bílovce (jv. část Oderských vrchů, sev. Morava)
Statement of responsibility
    Jaroslav Dvořák
Other titles
    Disharmonic deformed Hradec-Kyjovice Formation in Stará Ves near Bílovec (SE part of Oderské vrchy Upland, N. Moravia)
Author
    Dvořák, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 48, č. 1
Pages
    s. 91-93
Year
    1999
Notes
    1 obr., 2 fot., 2 bibl.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Čas. Slez. zem. Muz., Sér. A
Subject group
    droba
    flyš
    kamenivo přírodní
    karbon-spodní
    kontrola tektonická
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    přesmyk
    příkrov
    sedimentace mělkovodní
    visé
    vrásnění variské
Geographical name
    ČR-Morava
    Oderské vrchy
    Stará Ves (Nový Jičín)
Keyword
    Bílovce
    Disharmonicky
    Hradecko-kyjovické
    Jv
    Morava
    Oderských
    Sev
    Souvrství
    Staré
    Vrchů
    Vsi
    Zvrásněné
Abstract (in english)
   The Kyjovice development of the Hradec-Kyjovice Formation (Upper Viséan, Goy Zone) is characterised by predominance of shales and siltstones over greywackes. The abandoned quarry in Stará Ves near Bílovec was founded in the greywacke layer. The uncovered deformation structure is disharmonic by its nature, typical for the upper structural level of the Variscan tectonic area
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 8. 2007
Import date
    8. 8. 2012