Record details

Title
    Distribuce alkálií v karbonátových horninách líšeňského souvrství v prostoru mezideponie ve východní části velkolomu Mokrá (Moravský kras)
Statement of responsibility
    Jindřich Štelcl, Jiří Zimák, Roman Donocik
Other titles
    Alkali distribution in carbonate rocks of the Líšeň Formation in the dump area in the eastern part of the Mokrá Quarry (Moravian Karst)
Author
    Donocik, Roman
    Štelcl, Jindřich, 1956-
    Zimák, Jiří, 1956-
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 20, č. 1-2
Pages
    s. 213-216
Year
    2013
Notes
    3 fot., 1 diagr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez.
Classfication no.
    550.4
    552
Conspectus category
    553
Subject group
    chemismus hornin
    draslík
    miocén
    sodík
    suroviny cementářské
    turbidit
    vápenec
Geographical name
    Morava (Česko)
    Moravský kras (Česko)
Keyword
    Alkálií
    části
    Distribuce
    Horninách
    Karbonátových
    Kras
    Líšeňského
    Mezideponie
    Mokrá
    Moravský
    Prostoru
    Souvrství
    Velkolomu
    Východní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 2. 2014
Import date
    20. 5. 2014