Record details

Title
    Distribuce beryllia v horninovém prostředí v oblasti Králického Sněžníku (pohoří Hrubý Jeseník, Česká republika)
Other titles
    The Distribution of Beryllium in the rock environment of Králický Sněžník (Hrubý Jeseník Mountains, Czech Republic)
Author
    Abraham, Miloš
    Buriánek, David
    Hanák, Jaromír
    Müllerová, Hana
    Žáček, Miroslav
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Geochémia 2006, zborník referátov
Pages
    4
Notes
    Akce: 2006/11/23 ; ŠGÚDŠ, Bratislava
Thesaurus term
    Beryllium, Anomaly, Distribution, Soil, Czech Republic, Králický Sněžník, Hrubý Jeseník Mountains
Keyword
    Beryllia
    Česká
    Distribuce
    Horninovém
    Hrubý
    Jeseník
    Králického
    Oblasti
    Pohoří
    Prostředí
    Republika
    Sněžníku
Abstract (in czech)
   Be ve studované oblasti nemá výrazný zdroj, který by naznačoval jeho vazbu na specifickou minerální nebo antropogenní složku. Korelace Be s obsahy Ba, Ta, Nb a REE , a korelace těchto prvků s MgO, TiO2 a Cr2O3 naznačuje, že Be anomálie může mít souvislost s post-magmatickými nebo pozdně-magmatickými mineralizacemi v rámci vzniku protolitu orthorul nebo s mladšími pegmatity. Nicméně berylové mineralizace prozatím nejsou ze studovaného území známy.
Abstract (in english)
   The Distribution of Beryllium in the rock environment of Králický Sněžník (Hrubý Jeseník Mountains, Czech Republic)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014