Record details

Title
    Distribuce fluorantenu a benzo(a)pyrenu v povodí Odry
Statement of responsibility
    Lubomír Nondek, Vladimír Kužílek, Lionel Doležal
Other titles
    Distribution of fluorantene and benzo(a)pyrene in the drainage basin of the Odra River
Author
    Doležal, Lionel
    Kužílek, Vladimír
    Nondek, Lubomír
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 40, č. 11
Pages
    s. 470-472
Year
    1990
Notes
    1 obr., 2 tab.
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Subject group
    ekologie
    hydrologie povrchových vod
    hydrosféra
    kontaminace vod
    životní prostředí
Geographical name
    ČSFR-Morava
Keyword
    Benzo(a)pyrenu
    Distribuce
    Fluorantenu
    Odry
    Povodí
Abstract (in czech)
   Fluoranten a benzo(a)pyren patří mezi polykondenzované aromatické uhlovodíky, široce kontaminující životní prostředí. Cílem studie bylo slrdování jejich obsahů v povodí Odry, která pokrývá území ostravské aglomerace a její nejbližší okolí. Odběry byly prováděny na 13 profilech. Koncentrace obou uhlovodíků jsou vysoce zvýšeny, s výrazným zastoupením benzo(a)pyrenu, který pochází z velkých stacionárních zdrojů - tepelných elektráren, koksochemického průmyslu, hořících hald. Vliv dopravy se zřetelněji projevuje v lokalitách mimo vlastní městskou aglomeraci ( nádrž Kružberk, nádrž Šance). Vinou celoročních vysokých emisí polykondenzovaných aromatických uhlovodíků nelze prokázat sezónní změny v jejich složení s dostatečnou pravděpodobností
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012