Record details

Title
    Distribuce fosforu v granitech české části krušnohorského batolitu
Author
    Lang, Miloš
    Novák, Jiří Karel
    Pivec, Edvín
    Štemprok, M.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 147-148
Year
    1996
Notes
    Projekt: GA205/93/0343, GA ČR
Keyword
    Batolitu
    části
    české
    Distribuce
    Fosforu
    Granitech
    Krušnohorského
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012