Record details

Title
    Distribuce izotopů síry a tektonický vývoj barrandienského proterozoika [Český masív]
Other titles
    Distribution of sulphur isotopes and tectonic development of the Barrandian Proteozoic (Bohemian Massif)