Record details

Title
    Distribuce uranu a thoria v aplitických granitech a aplitech klenovského plutonu
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 37-38
Year
    1998
Notes
    Projekt: GA205/97/0514, GA ČR
    Překlad názvu: Distribution of uranium and thorium in aplite granites and aplites of the Klenov pluton
    Rozsah: 2 s.
Keyword
    Aplitech
    Aplitických
    Distribuce
    Granitech
    Klenovského
    Plutonu
    Thoria
    Uranu
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012