Record details

Title
    Distribuce uranu a thoria v horninách v širším okolí Temelína
Statement of responsibility
    Miloš René
Other titles
    Distribution of uranium and thorium in rocks in the area of Temelín (southern Bohemia)
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 10
Pages
    s. 264-267
Year
    2002
Notes
    2 obr., 2 tab., 11 bibl.
    il.
    Zkr. název ser.: Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha)
Subject group
    analýza petrografická
    chemismus hornin
    granitoidy
    magnetická susceptibilita
    moldanubický pluton
    moldanubikum jižních a jihovýchodních Čech
    pararula
    thorium
    uran
Geographical name
    Temelín (České Budějovice)
Keyword
    Distribuce
    Horninách
    Okolí
    širším
    Temelína
    Thoria
    Uranu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012