Record details

Title
    Distribution of radon anomalies over the Choustník fault zone (Central Bohemia)
Author
    Klečka, Milan
    Krešl, Milan
    Vaňková, Věra
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Roč. 38, 3/4
Pages
    s. 225-233
Year
    1993
Keyword
    Anomalies
    Bohemia
    Central
    Choustník
    Distribution
    Fault
    Over
    Radon
    Zone
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013