Record details

Title
    Doc. Ing. Jaroslav Stanek, CSc.
Statement of responsibility
    Václav Kryl
Author
    Kryl, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 45, č. 1
Year
    1999
Notes
    Zkr. název ser.: Sbor.věd. Prací Vys.Šk.báň.-Techn.Univ. Ostrava, Ř.horn.-geol.
Subject group
    biografie
    mechanika zemin
    stabilita svahu
    školství
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
Geographical name
    ČR-Čechy
    Most
Keyword
    CSc
    Doc
    Ing
    Jaroslav
    Stanek
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012