Record details

Title
    Doc. RNDr. Jaroslav Skácel, CSc. osmdesátníkem
Statement of responsibility
    Zuzana Skácelová
Author
    Skácelová, Zuzana
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 16, č. 3
Pages
    s. 265-266
Year
    2008
Notes
    1 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    50(091)
    55
    553
Conspectus category
    55
    553
Subject group
    biografie
    geologie ložisková
    historie geologie
    vědy o Zemi
Geographical name
    Česko
Keyword
    CSc
    Doc
    Jaroslav
    Osmdesátníkem
    RNDr
    Skácel
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 5. 2009
Import date
    8. 8. 2012