Record details

Title
    Doc. RNDr. Vladimír Panoš šedesátníkem
Statement of responsibility
    František Skřivánek
Author
    Skřivánek, František
Language
    česky
Source title - serial
    Československý kras
Vol./nr.
    Roč. 36
Pages
    s. 97
Year
    1985
Classfication no.
    012
Conspectus category
    929
Keyword
    Doc
    Panoš
    RNDr
    šedesátníkem
    Vladimír
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 11. 2010
Import date
    8. 8. 2012