Record details

Title
    DONELLA H. MEADOWSOVÁ, DENNIS L. MEADOWS a JORGEN RANDERS: Překročení mezí
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    recenze
Source title - serial
    Vesmír
Vol./nr.
    Roč. 75, č. 5
Pages
    s. 283-284
Year
    1996
Review of monograph
    Překročení mezí : konfrontace globálního kolapsu s představou trvale udržitelné budoucnosti, Praha : Argo : Nadace Eva, 1995, 319 s
Notes
    Rozsah: 2 s. : www
Subject category
    environment
    environmental risks
    global changes
Keyword
    DENNIS
    DONELLA
    JORGEN
    MEADOWS
    MEADOWSOVÁ
    Překročení
    RANDERS
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012