Record details

Title
    Dopad globální změny klimatu na povodí Bíliny a průběh zatápění zbytkové jámy Bílina. Část II, Varianty zatápění zbytkové jámy
Statement of responsibility
    Romana Košková, Josef Buchtele, Zdeněk Kos
Other titles
    Impact of global climatic change on the Bilina watershed and the Bilina coal pit filling. Part 2, Variants of the coal pit filling
Author
    Buchtele, Josef, 1936-
    Kos, Zdeněk, 1933-
    Košková, Romana
Language
    česky
Source title - serial
    Journal of hydrology and hydromechanics
Vol./nr.
    Roč. 53, č. 2
Pages
    s. 103-112
Year
    2005
Notes
    4 obr., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. Hydrol. Hydromech.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    cyklus hydrologický
    hydrologie
    modelování
    odtok
    povodí
    prognóza
    severočeská pánev
    srážky atmosférické
    teplota
    vodní režim
    změna klimatu
Geographical name
    Bílina (řeka)
    Bílina (Teplice, Bílina)
    Chotějovice (Teplice, Bílina)
    Čechy (Česko)
Keyword
    Bílina
    Bíliny
    Dopad
    Globální
    II
    Jámy
    Klimatu
    Povodí
    Průběh
    Varianty
    Zatápění
    Zbytkové
    Změny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012