Record details

Title
    Dopad hornické činnosti na životní prostředí
Author
    Černý, I.
    Dopita, Miloslav
    Martinec, Petr
Editor
    Aust, J.
    Dopita, M.
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Geologie české části hornoslezské pánve. Odkrytá geologická mapa paleozoika české části hornoslezské pánve 1:100 000
Pages
    s. 234-238
Keyword
    činnosti
    Dopad
    Hornické
    Prostředí
    životní
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012