Record details

Title
    Durability properties of concrete with admixtures of thermaly activated kaolins and shales
Author
    Martinec, Petr
    Vavro, M.
Conference
    International Scientific Conference: Quality and Reliability in building industry (4. : 17.10.2006-19.10.2006 : Levoča, Slovensko)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Quality and Reliability in Building Industry
Pages
    S. 399-404
Notes
    Překlad názvu: Tvanlivost betonu s příměsí tepelně aktivovaných kaolinů a jílů
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    aggresivity of environment
    durability of concrete
    metakaolin
Keyword
    Activated
    Admixtures
    Concrete
    Durability
    Kaolins
    Properties
    Shales
    Thermaly
Abstract (in czech)
   Příměs testovaných kaolinitů českého výrobce má positivní vliv na propustnost betonu a odolnost proti chemickým odmrazovacím prostředkům.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012