Record details

Title
    Dvě sezóny na ostrově James Ross
Other titles
    Two seasons on the James Ross Island
Author
    Nývlt, Daniel
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geografické rozhledy
Vol./nr.
    Roč. 15, č. 2
Pages
    2
Year
    2005
Thesaurus term
    James Ross Island, Antarctic Peninsula, geology, global changes
Keyword
    Dvě
    James
    Ostrově
    Ross
    Sezóny
Abstract (in czech)
   Popis dosažených výsledků a geologické práce na ostrově James Ross v austrálních sezónách 2004 a 2005.
Abstract (in english)
   Two seasons on the James Ross Island
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014