Record details

Title
    Early angiosperm ecology: evidence from the Albian-Cenomanian of Europe
Other titles
    Ekologie prvních angiosperm: důkazy z albu až cenomanu Evropy
Author
    Coiffard, C.
    Gomez, B.
    Kvaček, Jiří
    Thevenard, F.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Annals of Botany
Vol./nr.
    Roč. 98, č. June
Pages
    7
Year
    2006
Thesaurus term
    Angiosperms
    Cenomanian
    Cretaceous
Keyword
    Albian-Cenomanian
    Angiosperm
    Early
    Ecology
    Europe
    Evidence
Abstract (in czech)
   Ekologie křídových angiosperm z evropských lokality je navržena na základě methody Wagnerovy parsimonie. Jsou rozlišeny tři základní biotopy: příbřežní bažinné gymnospermy, angiospermy aluviálních plošin, první angiospermy brakických bažin.
Abstract (in english)
   Ecology of Cretaceous angiospermsfrom European localities is suggested based on Wagner parsimony method. There are three basical biotopes recognized: coastal gymnosperms, highly diversified fluvial angiosperms, first brackish angiosperms.
Contributor
    Národní muzeum Praha
Contributor code
    NM
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012