Record details

Title
    Early Devonian Ostracoda from the upper part of the Lochkov Formation of central Bohemia
Statement of responsibility
    Alois Přibyl
Other titles
    Spodnodevonští ostrakodi svrchního lochkovu středních Čech
Author
    Přibyl, Alois, 1914-1988
Language
    anglicky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Vol. 35, no. 4
Pages
    s. 355-372
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Subject group
    Barrandien
    devon
    lochkov
    nový taxon
    Ostracoda
    popis organismu
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Praha
Keyword
    Bohemia
    Central
    Devonian
    Early
    Formation
    Lochkov
    Ostracoda
    Upper
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012