Record details

Title
    The Early Miocene olistostromes and "Old Styrian overthrusting" in the Polish Western Carpathians
Statement of responsibility
    Nestor Oszczypko and Marta Oszczypko-Clowes
Other titles
    Proceedings of the 3rd Meeting of the Central European Tectonis Studies Group/10th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Felsőtárkány, Hungary, April 14-17, 2005 (Variant.)
Author
    Oszczypko-Clowes, Marta
    Oszczypko, Nestor
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geolines
Vol./nr.
    Vol. 19
Pages
    p. 92-93
Year
    2005
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geolines (Praha)
Classfication no.
    55(1)
Conspectus category
    55
Subject group
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    karpatská neogenní předhlubeň
    křída
    litostratigrafie
    miocén-spodní
    olistostroma
    paleotektonika
    příkrov
    tektonika gravitační
    terciér
    vrásnění alpinské
    vrt hluboký
Geographical name
    Cieszyn (Polsko-Katowice)
    ČR-Morava
    Polsko-Katowice
    Polsko-Kraków
    Zebrzydowice (Polsko-Kraków)
Keyword
    Carpathians
    Early
    Miocene
    Old
    Olistostromes
    Overthrusting
    Polish
    Styrian
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012