Record details

Title
    The earth crust structure of NW Bohemia estimated from the dispersion of short-period surface waves
Author
    Kolínský, Petr
Conference
    General Assembly of the European Geosciences Union (1. : 25.04.2004-30.04.2004 : Nice, Francie)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Geophysical Research Abstracts. vol. 6
Notes
    Překlad názvu: Struktura nejsvrchnější zemské kůry SZ Čech určovaná pomocí disperze krátkoperiodických povrchových vln
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    dispersion
    group velocity
    surface waves
Keyword
    Bohemia
    Crust
    Dispersion
    Earth
    Estimated
    NW
    Short-period
    Structure
    Surface
    Waves
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012