Record details

Title
    The Eastern Sudetic Island in the Early-to-Middle Turonian: evidence from heavy minerals in the Jerzmanice sandstones, SW Poland
Statement of responsibility
    Julita Biernacka, Monika Józefiak
Author
    Biernacka, Julita
    Józefiak, Monika
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta geologica polonica
Vol./nr.
    Vol. 59, no. 4
Pages
    p. 545-565
Year
    2009
Notes
    14 obr., fot., diagr., 3 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta geol. pol.
Classfication no.
    551.8
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    analýza petrografická
    chemismus minerálů
    česká křídová pánev
    granáty
    křída-svrchní
    oblast snosová
    paleogeografie
    pánev sedimentační
    pískovce
    těžké minerály
    turmalín
    západosudetská oblast
Subject category
    severosudetská pánev
Geographical name
    Evropa střední
    Polsko
Keyword
    Early-to-Middle
    Eastern
    Evidence
    Heavy
    Island
    Jerzmanice
    Minerals
    Poland
    Sandstones
    Sudetic
    SW
    Turonian
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 1. 2011
Import date
    8. 8. 2012