Record details

Title
    The effect of contracting the subsidized mining industry upon the efficient utilization of mineral resources at the Metal Mines at Příbram
Other titles
    Vliv útlumu dotované báňské výroby na efektivní využívání surovinové základny v s.p. Rudné doly Příbram