Record details

Title
    Effect of fire on Hg pools in soils of forested ecosystem
Author
    Hojdová, Maria
    Navrátil, Tomáš
    Penížek, V.
    Rohovec, Jan
    Vařilová, Z.
Conference
    International Geological Congress (33. : 06.08.2008-14.08.2008 : Oslo, Norsko)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    ICP Information Newsletter. CD-ROM edition
Pages
    Roč. 34, 4/6 (2008), s. 1340433-1340433
Notes
    Online varianta : http://www.cprm.gov.br/33IGC/1340433.html [cit. 2008-10-17]
    Projekt: GP526/07/P170, GA ČR
    Překlad názvu: Vliv lesního požáru na zásoby rtuti v půdách lesního ekosystému
    Rozsah: 1 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    fire
    forest soil
    mercury
    pools
Keyword
    Ecosystem
    Effect
    Fire
    Forested
    Hg
    Pools
    Soils
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012