Record details

Title
    Effect of technology of Rock samples cutting on samples strength properties
Author
    Konečný, Pavel
    Sitek, Libor
Conference
    Experimental Stress Analysis (EAN 97 : 35. : 04.06.1997-06.06.1997 : Olomouc, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Experimental Stress analysis (EAN 97). 35th International Conference
Pages
    s. 259-262
Notes
    Projekt: GA105/96/1531, GA ČR
Keyword
    Cutting
    Effect
    Properties
    Rock
    Samples
    Strength
    Technology
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012