Record details

Title
    Emerald mineralization from the Mujimanzovu area, Northwestern Province Zambia
Other titles
    Smaragdová mineralizace v Mujimanzovu oblasti, SZ provincie, Zambie.
Author
    Hyršl, Jaroslav
    Seifert, Antonín
    Vrána, Stanislav
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Gems & Gemology
Vol./nr.
    Roč. 41, č. 2, Box A
Pages
    2
Year
    2005
Thesaurus term
    emerald, mineralization, Mujimanzovu area, Zambia.
Keyword
    Area
    Emerald
    Mineralization
    Mujimanzovu
    Northwestern
    Province
    Zambia
Abstract (in czech)
   výzkum smaragdové mineralizace v oblasti Mujimanzovu, Zambie
Abstract (in english)
   research of emerald mineralization in the Mujimanzovu area, Zambia
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014