Record details

Title
    Emeralds from the Kafubu Area, Zambia
Other titles
    Smaragdy z oblasti Kafubu, Zambie
Author
    Anckar, Bjorn
    Falster, Alexander
    Garcia-Guillerminet, Héja
    Koivula, John
    Laurs, Brendan
    Lustenhower, Wim
    Muhlmeister, Sam
    Seifert, Antonín
    Simmons, William
    Vrána, Stanislav
    Zwaan, Hanco
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Gems & Gemology
Vol./nr.
    Roč. 41, č. 2
Pages
    49
Year
    2005
Thesaurus term
    Emeralds, Kafubu Area, Zambia, emerald composition, emerald properties
Keyword
    Area
    Emeralds
    Kafubu
    Zambia
Abstract (in czech)
   Ekonomická smaragdová mineralizace v oblasti řeky Kafubu se vyskytuje ve flogopitových reakčních zónách podél Be-nosných křemen-turmalínových žil, které přeměnily okolní metabasity (komatiity) s obsahem Cr. Je charakterizována současná těžba v podobě velkých povrchových dobývek, a také chemismus smaragdu, jeho spektrální vlastnosti a minerální inkluze.
Abstract (in english)
   Economic emerald mineralization in the Kafubu River area occurs in phlogopite reaction zones adjacent to Be-bearing quartz-tourmaline veins that altered Cr-bearing metabasite (komatiite) host rocks. Recent large open pit operations are characterised, as well as emerald composition, spectral properties and mineral inclusions in emeralds.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014