Record details

Title
    Energetická bezpečnost České republiky : rizika a výhledy
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Vesmír
Vol./nr.
    Roč. 87, č. 9
Pages
    s. 582-588
Year
    2008
Notes
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    energy
    global risk
    oil
Keyword
    Bezpečnost
    České
    Energetická
    Republiky
    Rizika
    Výhledy
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012