Record details

Title
    Energetická charakteristika důlně indukovaných seismických jevů (v české části hornoslezské pánve)
Other titles
    Energy Characteristic of Mining Induced Seismic Events (in the Czech Part of the Upper Silesian Basin)