Record details

Title
    Environmental relationships of endolithic microborers and substrates in barrandian limestones of Devonian age, Czech Republic
Author
    Hladil, Jindřich
Conference
    International Bioerosion Workshop (4. : 30.08.2004-03.09.2004 : Prague, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    4th International Bioerosion Workshop. Abstract Book
Pages
    nečíslováno
Notes
    Překlad názvu: Ekologické vazby ohledně endolitických producentů mikrovrteb a substrátů v barrandienských vápencích devonského stáří, Česká republika
    Rozsah: 26 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    Barrandian area
    Carbonate rocks
    microborings
Keyword
    Age
    Barrandian
    Czech
    Devonian
    Endolithic
    Environmental
    Limestones
    Microborers
    Relationships
    Republic
    Substrates
Abstract (in czech)
   Aktivita producentů mikroskopických vrteb v tvrdých susbtrátech byla v barrandienských devonských mořích obecně nízká. Vně, tj. za okraji typického sedimentačního prostoru, byla omezena poměrně chladnými geostrofickými mořskými proudy, zatím co mořská dna v proláklinách uvnitř barrandienských pánví byla zase nepříznivě ovlivněna stagnující hlubší vodou s výrazně pozitivní anomálií d18O a vysokým obsahem těžkých kovů. Opravdu prosperující mikroskopické vrtavé organizmy lze spojovat jen se dvěma stratigrafickými úseky, a oba tyto úseky mají takřka ráz "červených vrstev". První z nich souvisí s největšími (terminálními) poklesy moře na samotném konci dlouhého tippecanoeského eustatického intervalu a je v pražské sedimentární sekvenci, zatímco druhý se náhle vyskytl v sekvenci dalejsko-třebotovské.
   Tato dvě období mající sedimenty blížící se typu "červených vrstev" ukazují na základě mineralogických, geochemických i paleobiologických údajů na poměrně horké klima (a v moři na mesotrofní avšak dobře prokysličené vody). Tyto podmínky (a sedimenty) se liší od ostatních dlouhých období vyznačujících se např. spíše pohřbíváním biogenního uhlíku a křemíku do sedimentu (rohovce)
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012