Record details

Title
    Epicentre maps of the Mediterranean Area (1901-1985)
Author
    Kárník, Vít
    Klíma, Karel
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Natural Hazards
Vol./nr.
    Roč. 7, č. 2
Pages
    s. 173-185
Year
    1993
Keyword
    1901-1985
    Area
    Epicentre
    Maps
    Mediterranean
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013