Record details

Title
    Ervěnický koridor - zakládání a konsolidace sypaného zemního tělesa za proměnlivých stabilitních podmínek v dobývacích prostorech lomů Jan Šverma a velkolomu Čs. armády - 1. část
Statement of responsibility
    Evžen Pichler, Jaromír Fultner, Petr Valvoda
Other titles
    The corridor of Ervěnice (EC - Seestadt corridor). The construction and consolidation of the earth dump body in variable stability conditions in the mining areas of the quarries "Jan Šverma" and "Czech Army" - Part 1
    Seestadter Korridor (EK) - Gründung und Konsolidierung des geschütteten Bodenkörpers unter wechselhaften Stabilitätsbedingungen in Abbauräumen des Tagebaus Jan Šverma und des Grosstagebaus der Tschechoslowakischen Armee - 1. Teil
Author
    Fultner, Jaromír
    Pichler, Evžen
    Valvoda, Petr
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Vol./nr.
    Č. 2
Pages
    s. 3-19
Year
    2014
Notes
    15 obr., fot., diagr.
    Anglické a německé resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Classfication no.
    550.8
Conspectus category
    550
Subject group
    lom
    monitoring
    odvodňování
    pevnost ve střihu
    sedání
    stabilita
    technologie
    výsypka
    zakládání
Geographical name
    Chomutov (Česko)
    Čechy severní (Česko)
    Most (Česko)
Keyword
    Armády
    Čs
    Dobývacích
    Ervěnický
    Jan
    Konsolidace
    Koridor
    Lomů
    Podmínek
    Proměnlivých
    Prostorech
    Stabilitních
    Sypaného
    Šverma
    Tělesa
    Velkolomu
    Zakládání
    Zemního
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 8. 2014
Import date
    12. 9. 2014