Record details

Title
    Estudio hidrogeológico del sector Norte de los Departamentos de La Libertad, San Salvador y Cuscatlán, El Salvador
Statement of responsibility
    Dana Havlín Nováková
Author
    Havlín Nováková, Dana
Language
    španělsky
Source title - serial
    Krystalinikum
Vol./nr.
    Roč. 31
Pages
    s. 89-112
Year
    2006
Notes
    4 obr., 8 fot., 4 tab.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Krystalinikum
Classfication no.
    556
Conspectus category
    55
    556
Subject group
    deprese
    hodnocení rizika
    hydrochemie
    hydrodynamika
    hydrogeologie regionální
    mapa hydrogeologická
    mezinárodní spolupráce
    reliéf vulkanický
    sedimentace fluviální
    voda pitná
    vodní hospodářství
    znečištění
    zvodnělý kolektor
Geographical name
    Salvador
Keyword
    Cuscatlán
    Del
    Departamentos
    El
    Estudio
    Hidrogeológico
    Libertad
    Norte
    Salvador
    San
    Sector
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012