Record details

Title
    Evaluating compositional turnover of brachiopod communities during the end-Triassic mass extinction (Northern Calcareous Alps): Removal of dominant groups, recovery and community reassembly
Author
    Siblík, Miloš
    Tomašových, A.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology
Vol./nr.
    Roč. 224, 1-4
Pages
    s. 170-200
Year
    2007
Notes
    Projekt: Fu131/26-1, German Science Foundation, DE
    Projekt: GA205/03/1123, GA ČR
    Projekt: GAV3135, Slovakian VEGA Agency, SK
    Projekt: GAV6026, Slovakian VEGA Agency, SK
    Překlad názvu: Změny složení brachiopodových společenstev během pozdnětriasového hramadného vymizení (Severní vápencové Alpy):mizení dominantních skupin, recovery a nové uspořádání společenstev
    Rozsah: 31 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Extinction
    Jurassic
    Triassic
Keyword
    Alps
    Brachiopod
    Calcareous
    Communities
    Community
    Compositional
    Dominant
    During
    End-Triassic
    Evaluating
    Extinction
    Groups
    Mass
    Northern
    Reassembly
    Recovery
    Removal
    Turnover
Abstract (in czech)
   Výrazné změny prostředí korelují s rychlými a postatnými změnami ve složení brachiopodových společenstev.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012