Record details

Title
    Evaluation of critical stress-strain state of rocks by ultrasonic emission (laboratory studies)
Statement of responsibility
    Vladimír Rudajev, Tomáš Lokajíček, Jan Sklenář, Ján Veverka, Jan Vilhelm and Roman Živor
Author
    Lokajíček, Tomáš
    Rudajev, Vladimír
    Sklenář, Jan
    Veverka, Ján
    Vilhelm, Jan
    Živor, Roman, 1958-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta montana. Series AB, Geodynamics and fuel, carbon, mineral processing
Vol./nr.
    No. 12
Pages
    p. 69-73
Year
    132
Notes
    1 diagr.
    Bibliografie na s. 72-73
    il.
    Zkr. název ser.: Acta montana (Praha), Ser. AB
Classfication no.
    550.8
Subject group
    deformace
    laboratorní zkoušky hornin
    mechanika hornin
    metoda ultrazvuková
    napětí
    tlak orientovaný
Keyword
    Critical
    Emission
    Evaluation
    Laboratory
    Rocks
    State
    Stress-strain
    Studies
    Ultrasonic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 1. 2007
Import date
    8. 8. 2012