Record details

Title
    Evidence a hodnocení starých skládek ve východní části města Brna
Author
    Hlavinková, Pavlína
Conference
    Česko-slovenský akademický geografický seminář (2. : 12.11.1997 : Brno, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Source title - monograph
    Podobnosti a rozdíly vývoje měst ČR a SR po roce 1990
Pages
    s. 50-58
Notes
    Překlad názvu: Registration and evaluation of former waste dumps in Brno east area
    Rozsah: 9 s.
Keyword
    Brna
    části
    Evidence
    Hodnocení
    Města
    Skládek
    Starých
    Východní
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012