Record details

Title
    Evolution of the basin and range structure around the Žiar mountain range
Statement of responsibility
    Michal Nemčok, Jaroslav Lexa
Author
    Lexa, Jaroslav
    Nemčok, Michal
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Vol./nr.
    Vol. 41, no. 3
Pages
    s. 229-258
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Subject group
    diapirismus
    jaderná pohoří
    karpatské neogenní pánve a kotliny
    středoslovenské neovulkanity
    tektonika bloková
    vnitřní kotliny
    Západní Karpaty
Keyword
    Around
    Basin
    Evolution
    Mountain
    Range
    Structure
    Žiar
Abstract (in czech)
   Primární příčinou subsidence pánve je roztažení vyvolané výzdvihem pláště. V menším měřítku byly pozorovány rysy, svědčící o laterálním přesunu, vyvolaném vývojem karpatského oblouku.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012