Record details

Title
    Evolutionary significance of floristic changes in the Northern Hemisphere during the Late Cretaceous and Palaeogene, with particular reference to Central Europe
Statement of responsibility
    Erwin Knobloch, Zlatko Kvaček, Čestmír Bůžek, Dieter-Hans Mai, David J. Batten
Author
    Batten, David J.
    Bůžek, Čestmír, 1933-
    Knobloch, Ervín, 1934-
    Kvaček, Zlatko, 1937-
    Mai, Dieter Hans
Language
    anglicky
Source title - serial
    Review of palaeobotany and palynology
Vol./nr.
    Roč. 78, č. 1-2
Pages
    s. 41-54
Year
    1993
Notes
    2 obr., 4 tab., 3 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Rev. Palaeobot. Palynol.
Subject group
    budějovická pánev
    česká křídová pánev
    evoluce
    flóra
    flyšové pásmo Západních Karpat
    křída-svrchní
    paleogén
    plody
    semena
Geographical name
    Česká republika
    Evropa střední
Keyword
    Central
    Changes
    Cretaceous
    During
    Europe
    Evolutionary
    Floristic
    Hemisphere
    Late
    Northern
    Palaeogene
    Particular
    Reference
    Significance
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    1. 8. 2007
Import date
    8. 8. 2012