Record details

Title
    Ewolucja sieci rzecznej na przedpolu Sudetów w późnym neogenie i eoplejstocenie
Other titles
    Evolution of the Late Neogene and Eopleistocene fluvial system in the foreland of the Sudetes Mountains, SW Poland