Record details

Title
    Experimental study of carbonate formation kinetics in a Ca2+-Mg2+-CO32--Cl-system at a temperature of 25 C
Statement of responsibility
    Ján Babčan, Silvestr Iró, Jaroslav Ševc
Author
    Babčan, Ján
    Iró, Silvestr
    Ševc, Jaroslav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Vol. 24, no. 1-2
Pages
    s. 1-7
Year
    1992
Notes
    5 tab.,2 diagr.,16 bibl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    Ca (vápník - 20)
    Cl (chlór - 17)
    experimentální sedimentologie
    horniny karbonátové
    Mg (hořčík - 12)
    mobilita
    teplota
Keyword
    25
    Ca2+-Mg2+-CO32--Cl-system
    Carbonate
    Experimental
    Formation
    Kinetics
    Study
    Temperature
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012