Record details

Title
    External mould of a bivalve found on the Late La-Tene vessel (the Vyškov-Manské locality)
Other titles
    Nález otisku schránky mlže na nádobě z pozdní doby laténské (lokalita Vyškov-Manské)