Record details

Title
    Facies of the Barrandian Proterozoic, their economic importance and ecological impact caused by the exploitation of the raw materials
Other titles
    Facie barrandienského proterozoika, jejich hospodářský význam a ekologické zátěže vzniklé těžbou jejich nerostných surovin