Record details

Title
    Factors affecting the landscape and the population in the course of mining and examples of measures taken to eleviate and to control the environmental impacts
Other titles
    Faktory působící na krajinu a obyvatele při těžbě surovin a příklady opatření ke zmírnění a regulaci ekologických důsledků