Record details

Title
    Factors controlling exokarst morphology and sediment transport through caves: comparison of carbonate and salt karst
Statement of responsibility
    Jiří Bruthans, Ondřej Zeman
Other titles
    Dejavniki, ki vplivajo na kraško površinsko morfologijo in na prenos sedimentov skozi jame: primerjava karbonatnega s solnim krasom
Author
    Bruthans, Jiří
    Zeman, Ondřej
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta carsologica
Vol./nr.
    Vol. 32, no. 1
Pages
    p. 83-99
Year
    2003
Notes
    3 obr., 4 fot.
    Bibliografie na s. 98-99
    il.
    Slovinské resumé
    Zkr. název ser.: Acta carsol. (Ljubljana)
Classfication no.
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    evapority
    gradient hydraulický
    hydrologie krasová
    jeskyně
    kras
    kvartér Českého masivu
    paleohydrologie
    permeabilita
    proudění
    puklinatost
    sedimentace fluviální
    sedimenty karbonátové
    transport
Geographical name
    Branná (Šumperk, Šumperk)
    Chýnov (Tábor, Tábor)
    Český kras
    ČR
    Hrubý Jeseník-Králický Sněžník
    Írán
    Javoříčko (Olomouc, Litovel)
    Moravský kras
Keyword
    Carbonate
    Caves
    Comparison
    Controlling
    Exokarst
    Factors
    Karst
    Morphology
    Salt
    Sediment
    Through
    Transport
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012