Record details

Title
    Faktory ovlivňující vznik akustických emisí za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
Author
    Konečný, Pavel
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 50, č. 2
Pages
    s. 7-10
Year
    2002
Notes
    Projekt: GA105/00/P064, GA ČR
    Projekt: GA105/99/1218, GA ČR
    Překlad názvu: Factors effecting the occurence of acoustic emissions under the uniaxial and triaxial state of stress
    Rozsah: 4 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    acoustic emission
    measurement
Keyword
    Akustických
    Emisí
    Faktory
    Jednoosého
    Napjatosti
    Ovlivňující
    Stavu
    Trojosého
    Vznik
Abstract (in czech)
   V této práci jsou publikovány výsledky měření vlivu faktorů ovlivňujících vznik akustických emisí jako je zrnitost testovaného materiálu, stupeň diageneze, stupeň porušení atd. Tato měření jsou prováděna jak za jednoosého, tak za trojosého stavu napjatosti.
Abstract (in english)
   Results of the measurement of factors influencing on acoustic emission activity (grain size, origin of the material, degree of fracturing etc.) during uniaxial and triaxial tests are presented in this paper.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012