Record details

Title
    Faktory priestorového rozdelenia priepustnosti a prietočnosti v horninách karpatského flyšu
Statement of responsibility
    Ján Jetel
Other titles
    Factors Controlling the Spatial Distribution of Permeability and Transmissivity in the Carpathian Flysh Rocks.-Faktory prostranstvennogo raspredelenija pronicajemosti i vodoprovodimosti v gornych porodach karpatskogo fliša
Author
    Jetel, Ján
Language
    slovensky
Source title - serial
    Vodohospodársky časopis
Vol./nr.
    Roč. 39, č. 3-4
Pages
    s. 260-268
Year
    1991
Notes
    2 tab.
    Zkr. název ser.: Vodohospod. Čas.
Subject group
    čerpací zkoušky
    flyšové pásmo Západních Karpat
    hydrogeologie regionální
    migrační vlastnosti hornin
    modely v hydrogeologii
    pozorování režimní
    propustnost
    průtočnost
    voda podzemní
    zkouška čerpací
Geographical name
    ČSFR-Morava
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Faktory
    Flyšu
    Horninách
    Karpatského
    Priepustnosti
    Priestorového
    Prietočnosti
    Rozdelenia
Abstract (in czech)
   Výzkum hydraulických vlastností flyšových hornin objasnil a kvantitativně vyjádřil vliv jednotlivých faktorů na prostorové rozložení propustnosti a průtočnosti v připovrchové zóně. Hlavní význam má exponenciální pokles průměrné propustnosti do hloubky, naproti tomu rozdíly v litologickém složení nejsou často podstatné. Byly stanoveny regionální charakteristiky jednotlivých litostratigrafických členů. Výsledky výzkumu budou reálnými podklady pro výpočty a modely proudění podzemní vody v uvedených horninách
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012