Record details

Title
    Fe-, Mn-, and P-rich marginal facies of black shales
Statement of responsibility
    Zdeněk Kukal
Author
    Kukal, Zdeněk, 1932-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey)
Vol./nr.
    Vol. 68, no. 3
Pages
    s. 1-6
Year
    1993
Notes
    1 obr., 2 tab., 19 bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Věst. Čes. geol. Úst. (Bull. Czech geol. Surv.)
Subject group
    Český masiv
    Fe (železo - 26)
    ložisko sedimentární
    Mn (mangan - 25)
    P (fosfor - 15)
    sedimentace
    sedimenty jílovité
    sedimenty mořské
Subject category
    břidlice černá
Keyword
    Black
    Facies
    Fe-
    Marginal
    Mn-
    P-rich
    Shales
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012