Record details

Title
    The first compression fossils of Spencerites (Scott) emend., and its isospores, from the Bolsovian (Pennsylvanian) of the Kladno-Rakovník and Radnice basins, Czech Republic
Author
    Bek, Jiří
    Drábková, J.
    Opluštil, S.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Review of Palaeobotany and Palynology
Vol./nr.
    Roč. 130, -
Pages
    s. 59-88
Year
    2004
Notes
    Projekt: IAA3013902, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: První compression nálezy rodu Spencerites (Scott) emend. a jejich isospor z pennsylvánu (bolsov) kladensko-rakovnické a radnické pánve České republiky
    Rozsah: 30 s.
Subject category
    in-situ spores
    Spencerisporites
    Spencerites
Keyword
    Basins
    Bolsovian
    Compression
    Czech
    Emend
    First
    Fossils
    Isospores
    Kladno-Rakovník
    Pennsylvanian
    Radnice
    Republic
    Scott
    Spencerites
Abstract (in czech)
   Je popsáno padesát pět nálezů fertilních a sterilních zón rodu Spencerites (Scott) emend. z bolsovu kladensko-rakovnické a radnické pánve. Spencerites je nově interpretovánas jako polostromovitá plavuň, pravděpodobně několikrát větvená s fertilními zónami na vrchlech větví. Poprvé jsou posány nálezy sterilních částí. Spencerites havlenae sp. nov. a S. striatus sp. nov. Jsou navrženy jako nové druhy, lišící se zejména isospórami. Isospory druhy Spencerisporites radiatus (Ibrahim) emend. byly izolovány z rostlin druhu Spencerites havlenae and isospory Spencerisporites striatus ze sporangií Spencerites striatus. Jsou emendovány rodové diagnosy Spencerites, Spencerisporites a druhová diagnosa S. radiatus. Paleoekologie těchto rostlin je diskutována.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012